Τα αποτελέσματα είναι τα εξής: Πρόεδρος:Σταύρος Μιχαηλίδης A’ Αντιπρόεδρος:Παναγιώτης Αβραμίδης Β’ Αντιπρόεδρος:Φωτεινή Ρώμα Γεν.Γραμματέας:Στέφανος Τραπεζανλίδης Ταμίας:Δημήτριος Στόζης