Τα αποτελέσματα είναι τα εξής:
Πρόεδρος:Σταύρος Μιχαηλίδης
A’ Αντιπρόεδρος:Παναγιώτης Αβραμίδης
Β’ Αντιπρόεδρος:Φωτεινή Ρώμα
Γεν.Γραμματέας:Στέφανος Τραπεζανλίδης
Ταμίας:Δημήτριος Στόζης