Το πρώτο βήμα για τη μετεγκατάσταση του Δημοτικού Διαμερίσματος Κλείτου του Δήμου Ελλησπόντου πραγματοποιήθηκε, με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της Νομαρχίας Κοζάνης, το…