Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ) Νομού Κοζάνης, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης, συνδιοργανώνουν ημερίδα την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2006 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Κοβεντάρειου  με θέμα:‘ Ο Τραπεζικός Μεσολαβητής στην υπηρεσία του Καταναλωτή».

Κύριοι ομιλητές θα είναι:
α) Ο Τραπεζικός Μεσολαβητής κ. Αντώνιος Φώσκολος με θέμα ‘Ό Μεσολαβητής  Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών στην υπηρεσία του Καταναλωτή»
β) Ο Συντονιστής του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών κ. Νικόλαος Τσεμπερλίδης  με θέμα «Καταναλωτική πίστη»,
γ) Ο διευθυντής του Ομίλου «Όραμα» κ. Χάρης Βανίδης, με θέμα «Τρέχοντα και αναμενόμενα αναπτυξιακά προγράμματα για εμπορικές επιχειρήσεις και ιδιώτες»
δ) Ο Γεν. Γραμματέας του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ) Ν. Κοζάνης κ. Γιάννης Θεοφύλακτος, δικηγόρος, με θέμα «Παράνομοι και καταχρηστικοί όροι  των στεγαστικών δανείων».